• Korting voor PayPal-kopers
  • Kopen op rekening
Nederlands (nl-NL)
Wassertransport effektiv - robust - zuverlässig

Pompen in viskwekerijen

.

In viskwekerijen worden op verschillende plaatsen waterpompen gebruikt. In alle vijversystemen moet het water op verschillende manieren worden gepompt of gecirculeerd

.

Wanneer vijvers moeten worden leeggepompt, water moet worden gerecirculeerd of filters moeten worden gevoed, zijn lagedrukpompen met een grote leidingdiameter de voor de hand liggende keuze. Deze draagbare pompen (L3 buispomp) werken zonder druk en zijn daarom bijna onverslaanbaar in termen van laag energieverbruik.

Grote hoeveelheden water kunnen snel en met weinig energie worden verpompt - de opvoerhoogte mag bij gebruik van deze pompen niet meer dan 500 cm bedragen.

Buispompen kunnen ook worden gebruikt om de circulatie van water in bassins en goten te verzekeren. Wanneer de pomp permanent in een pijpleiding moet worden geïnstalleerd, kan een stationaire buispomp worden gebruikt. Bij deze pomp bevindt de motor zich buiten het water, terwijl de L3-buispomp werkt met een onderwatermotor.

Dompelpompen met een aangehechte spiraal- of brandslang (zie pagina 61 voor slang en toebehoren) zijn geschikt voor het verpompen van vuil water. Deze pompen werken met druk, het water kan dus door slangen met een diameter van 50 of 75 mm worden gepompt.

U kunt modder uit uw vijvers met behulp van de robuuste en draagbare modderpompen gemakkelijk pompen.

Daartoe wordt de vijver leeggepompt, het resterende slib wordt met water afgebroken en met behulp van de slibpompen via een slang uit de vijver getransporteerd.

Slibpompen hebben een lager debiet dan vuilwaterpompen, maar bieden een speciale waaier en een grote vrije doorlaat in de pompkamer.

Dit voorkomt verstoppingen door vaste deeltjes in het slib.

Voor meer details over deze pomptypes, zie de volgende pagina's. Wij bieden voor elk doel het juiste pomptype voor energiebesparend en effectief water pompen.

Natuurlijk kunnen wij u ook andere pomptypes aanbieden en leveren - bijvoorbeeld pompen met hoge drukopbouw voor het leegspuiten van vijvers of bronpompen voor het oppompen van grondwater uit bronputten. Vertel ons uw wensen en wij zullen graag een offerte opstellen.