• Korting voor PayPal-kopers
  • Kopen op rekening
Nederlands (nl-NL)
Höchste Besatzdichte durch Anreicherung mit technischem Sauerstoff

Zuurstofgehalte

Loxy

De nieuwste generatie zuurstoftoevoersystemen - gemaakt ...

Effectieve zuurstoftoevoersystemen

.

De steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van de vissen en aan de bezettingsgraad van de vijvers worden gesteld, de kleinere watervolumes en de steeds betere kwaliteit van het voeder maken het noodzakelijk om nog doeltreffender beluchtingsmethoden te gebruiken dan de oppervlaktebeluchter.

Bij oppervlaktebeluchting zijn toevoerwaarden tot 100 % verzadiging moeilijk te bereiken of vereisen relatief veel energie, omdat de toevoer hier via atmosferische zuurstof verloopt en slechts ongeveer 20 % van de lucht uit zuurstof bestaat.

.

Het resultaat is dat in veel installaties niet langer aan de piekvraag naar zuurstof kan worden voldaan met oppervlaktebeluchters.

Dit resulteert in een situatie van zuurstoftekort, althans tijdelijk.

De vertering van voedsel is dan nauwelijks mogelijk, de vis leeft op zijn bestaansminimum, en instabiliteit in termen van gezondheid en groei is het gevolg, hetgeen niet moet worden onderschat.

Zuurstof is een zeer belangrijke factor voor de kweek van vis. Met een voortdurende zuurstofbalans in de vijver bereikt u een betere groei van de vissen en een betere voederconversie. De vissen zijn gezond en niet zo vatbaar voor ziekten.

De belangrijkste uitgangspunten voor de berekening van de bezetting zijn de beschikbare zuurstof en het zuurstofverbruik per kg voedsel. Aan de hand van een voorbeeld kunt u snel het belang van de factor zuurstof inzien.

Aanname: vijver op 250 m hoogte, vijver met regenboogforellen van 10 cm bij een watertemperatuur van 10 graden en een dagelijkse voedering van 1,5 % van het lichaamsgewicht. Bij een zuurstofverzadiging van 10 mg/l = 90 % resulteert de formule voor het uitzetten van vis in een produktie van 1,3 kg forel per liter voedingswater. Als de zuurstofverzadiging kan worden verhoogd tot 11,1 mg/l = 100 %, resulteert dit in een productie van 1,7 kg forel per liter voedingswater. Dit komt overeen met een stijging van 30 %!

Dit voorbeeld maakt duidelijk welke invloed de factor zuurstof heeft op de bezetting van vijversystemen en toont duidelijk de mogelijkheden aan van het gebruik van technische zuurstof in combinatie met doeltreffende inlaatsystemen.

De overweging om zuivere zuurstof te gebruiken in viskwekerijen is de moeite waard, omdat de habitat van de vissen dan het hele jaar door 100% zuurstofverzadigd is!

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)